+32 2 555 94 44 info@blacktigerbelgium.tech

Weet je dat een gemiddeld bedrijf slechts 10% van alle aanwezige data gebruikt? Ga maar na wat dat betekent voor het nemen van beslissingen, gezien met 90% van de beschikbare data geen rekening wordt gehouden. Wat als bijvoorbeeld 70% van alle gegevens zouden kunnen worden ontsloten? Zouden dan dezelfde beslissingen worden genomen? Als CEO moet je hier van wakker liggen…

Eigenlijk hebben ondernemingen alles wat ze nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen in huis. Ze beschikken over waardevolle informatie over hun eigen markt, hun klanten, hun bedrijfsvoering, hun concurrenten, hun kosten…

Al deze informatie zou, indien goed verwerkt en ontsloten, het management sterkere oplossingen bieden voor cruciale ondernemingsvraagstukken. Denk maar aan groei, kostenoptimalisatie, innovatie, herstructurering, klantentevredenheid,  evolutie, enz. Dit zijn problematieken waar adviesbureaus zich maar al te graag op richten en waarvoor bedrijfsleiders hen inschakelen. Terwijl de informatie (en vaak ook de vaardigheden) intern bij de bedrijven beschikbaar is.

Want wie kent het bedrijf beter dan de eigen medewerkers? De vraag zou niet mogen zijn: ‘wie analyseert de problematiek?’, maar wel: ‘hoe wordt ze geanalyseerd en op basis van welke data?’

Is het nog aanvaardbaar dat  in 2023 een bedrijfsleider niet direct betrokken is bij het project om alle beschikbare bedrijfsgegevens aan te wenden? Dat verschillende zakelijke en technische afdelingen de ontsluiting en het goed gebruik van data proberen aan te pakken? Terwijl ze vaak verschillende visies hebben, ze maar over gedeeltelijke inzichten beschikken en niet steeds de nodige middelen krijgen?

Laten we duidelijk zijn: we stellen vast dat de verschillende teams vaak het onderste uit de kan halen, op basis van hun expertise en de beschikbare instrumenten. Maar ongecoördineerde inspanningen leveren suboptimale en fragmentaire resultaten op.

Bovendien is de waardecreatie aan de hand van gegevens echt een vak apart. Je hebt er een uitgebreide data-expertise voor nodig, een doorgedreven gpdr-kennis én aangepaste technologie. En dus de juiste partners.

Op basis van voorgaande elementen vinden we bij Black Tiger Belgium dat data een onderwerp is dat aan de directietafel moet worden besproken en waar CEO’s die juiste beslissingen willen nemen omtrent de huidige en toekomstige bedrijfsvoering, het voortouw moeten nemen.

Als technologiebedrijf met een passie voor data en innovatie wil Black Tiger Belgium CEO’s en hun team de instrumenten aanreiken om de volledige waarde van hun gegevens te ontsluiten. Onze technologie is ontworpen om bedrijfsresultaten te behalen en je echt “digital native” te maken. Wij stellen leiders in staat om data-innovatie in hun bedrijven te stimuleren, door de volledige controle over hun data-oplossing te houden en deze stap voor stap op te bouwen.