+32 2 555 94 44 info@blacktigerbelgium.tech

Op dinsdag 16 januari 2024 om 15.32 uur heeft de GBA een beslissing van zijn Geschillenkamer meegedeeld waarbij Black Tiger Belgium als volgt veroordeeld werd:  

 • Een bevel om de service gegevenskwaliteit compliant te maken (schending van de artikelen 5.1 en 6.1 alsook 12.1, 14.1 en 14.2 van de GDPR), door de verwerking van gegevens in de Spectron-database stop te zetten alvorens de betrokken personen op de hoogte te hebben gebracht van de verwerking van hun persoonsgegevens (met inbegrip van een opt-outperiode van 3 maanden), voor zover het gaat om de personen voor wie Black Tiger Belgium over contactgegevens beschikt (voor de anderen is de verwerking louter verboden bij gebrek aan een rechtsgrondslag). 
 • Bevel om de bewaartermijn van de gegevens in overeenstemming te brengen met de doeleinden van de verwerking, zodat alleen de meest actuele gegevens worden verwerkt in het kader van de kwaliteit van de gegevens, in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisatie. Aanvullend bevel om de bijbehorende documentatie aan te passen (schending van de artikelen 5.1, 5.2, 24.1 en 25.1 en 25.2 GDPR). 
 • Bevel om het register van verwerkingen te rectificeren door de categorieën verwerkte gegevens en betrokkenen aan te geven, evenals de betrokken verantwoordelijken voor de verwerking. 
 • Bevel om de gegevensbeschermingsautoriteit binnen drie maanden bewijs te leveren van de voltooiing van bovengenoemde acties. 
 • Boete van EUR 129.500 voor schending van de artikelen 5, 6, 12, 14, 24 en 25 van de GDPR. 
 • Boete van EUR 41.440 voor schending van de artikelen 12 en 15 van de GDPR (geen vermelding van bronnen en antwoord per post). 
 • Boete van EUR 3.700 voor schending van artikel 30 GDPR (geen vermelding van verantwoordelijken voor gegevensverwerking). 

Verduidelijking van de situatie op basis van de volgende feiten:  

 • De Spectron-database bestaat niet bij Black Tiger. Hij bestond bij Bisnode Belgium en was bestemd voor BtoB-data broking activiteiten, die in 2021 werden verkocht.
 • De beslissing volgt op een procedure die in 2020 werd gestart naar aanleiding van een klacht van een burger over een campagne die in 2016 op papier werd uitgevoerd. In 2016 was de GDPR-verordening niet van toepassing.
 • Deze campagne stemde overeen met een data broking activiteit geproduceerd door Bisnode Belgium.
 • De Black Tiger Group nam Bisnode Belgium over in maart 2021 en stopte vanaf juni 2021 met alle Data Broking activiteiten die Bisnode Belgium voorheen uitvoerde.
 • De aandeelhouders van de Black Tiger Group verzochten in maart 2021 om een vergadering met de GBA, maar helaas zonder resultaat.
 • De huidige activiteiten van Black Tiger als software-uitgever worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze klacht of deze beslissing. 

  Een korte samenvatting van enkele zeer twijfelachtige aspecten van het bovengenoemde besluit:  

  • Het is verbazingwekkend dat een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in een besluit waarbij sancties worden opgelegd, geen onderscheid maakt tussen activiteiten op het gebied van Data Broking  en activiteiten op het gebied van Data Quality.
  • Onmiddellijk nadat het besluit was uitgesproken, voerde de gegevensbeschermingsautoriteit een zeer snelle en grootschalige communicatiecampagne op alle sociale netwerken die tot haar beschikking stonden.
  • Nergens in de communicatie op sociale netwerken heeft de gegevensbeschermingsautoriteit aangegeven dat er nog beroep tegen het besluit kon worden aangetekend.
  • De gegevensbeschermingsautoriteit ondernam pas actie na de wijziging van de controle van Bisnode Belgium over diens praktijken in het verleden. Waarom ondernam de gegevensbeschermingsautoriteit geen actie tegen Bisnode Belgium toen het bedrijf zich dagelijks bezighield met BtoC en BtoB Data Broking ?
  • Sinds 2015 heeft de Black Tiger Group zijn strategie en positionering gebouwd op een rigoureuze aanpak van data-exploitatie.
  • Sinds 2016 investeert de Black Tiger Group consequent in haar technologie om haar klanten, op continue basis, een online compliancemodule te kunnen bieden. Deze module, die een compliance score integreert, maakt deel uit van een geheel IT-systeem. 
  • Deze compliance module werd in 2017 gepresenteerd aan de Franse toezichthouder en wordt sindsdien regelmatig opnieuw voorgeled.
  • Zodra Bisnode Belgium in maart 2021 werd overgenomen door de Black Tiger Group, werden alle activiteiten die niet in lijn waren met de strategie van de Black Tiger Group, in het bijzonder Data Broking, onmiddellijk stopgezet.
  • Deze informatie werd in juni 2021 aan de markt meegedeeld om alle klanten van Black Tiger Belgium te informeren. 

   Volgende stappen: 

   • Black Tiger Belgium zal binnenkort beroep aantekenen tegen bovenvermelde beslissing en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de geleden schade.