+32 2 555 94 44 info@blacktigerbelgium.tech

Juridische informatie

De website www.blacktigerbelgium.tech wordt gepubliceerd door Black Tiger Belgium, een naamloze vennootschap geregistreerd onder het nummer BE.0458.662.817.

De publicatiedirecteur is Jean-Philippe Guédon.

De website wordt gehost door LCL.

Als u vragen hebt over deze website of de inhoud ervan, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: info@blacktigerbelgium.tech

Of per telefoon op: +32 2 555 94 44

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website www.blacktigerbelgium.tech is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Black Tiger Belgium geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, relevantie of volledigheid van de inhoud.

Black Tiger Belgium behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Black Tiger Belgium wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

De website kan links naar websites van derden bevatten. Black Tiger Belgium heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website www.blacktigerbelgium.tech en de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, logo’s, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, transmissie of exploitatie van deze inhoud voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Black Tiger Belgium.

 

BLACK TIGER EN CLOUD TIGER HANDELSMERKEN

De Black Tiger en Cloud Tiger handelsmerken, evenals de logo’s die op de site voorkomen, zijn respectievelijk geregistreerd onder de nummers 4936122 en 4936773. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s zonder de uitdrukkelijke toestemming van Black Tiger Belgium is verboden.

 

PERSOONSGEGEVENS

Black Tiger Belgium verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze wettelijke kennisgeving is Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.