Black Tiger komt naar België, een evidente stap

Toen de Black Tiger Group op 31 maart Bisnode Belgium overnam, wist de in Parijs gevestigde software-uitgever dat hij zich vestigde in een sterk land van de Europese Unie. Bovendien in Brussel, een stad waar veel instellingen gevestigd zijn: de Europese Commissie, de Raad van de Unie, het Parlement en de Europese Raad.  Deze bestemming biedt, meer dan enige andere, een omgeving die bevorderlijk is voor de toepassing van de ethische strategie bij het gebruik van persoonsgegevens waarvoor Black Tiger al meer dan een decennium pleit.

Sterk erfgoed

Lang voor de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming was er Bisnode France. Het in 2014 overgenomen zusterbedrijf van Bisnode Belgium begon aan een lange en vruchtbare transformatie tot de uitgever en expert in de exploitatie van persoonsgegevens die Black Tiger vandaag is. De overtuiging dat de burger bij het gebruik van zijn persoonsgegevens moet worden gerespecteerd, is vanaf het begin het speerpunt geweest van de strategie van Black Tiger. Lang voordat de EU-verordening 2016/679 of AVG van kracht werd, neigden de producten van de Franse uitgeverij naar een ethisch en eerlijk gebruik van gegevens van burgers/consumenten.

"Burgers maken zich terecht zorgen over de manier waarop hun informatie door bedrijven wordt opgeslagen en verwerkt. Wij pleiten al sinds 2014 voor Ethic Data omdat het nu noodzakelijk is dat software-uitgevers zich bewust worden van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van gegevens en daar rekening mee houden. Technologie moet in de eerste plaats ten dienste van de burger blijven staan. "Anne-Tania DESMETTRE - CEO Black Tiger bij de aankondiging van de inwerkingtreding van de AVG

De inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 betekende het einde van een tijdperk en noodzakelijkerwijs het begin van een ander. Het is vooral de kwalificatie van de aard zelf van persoonsgegevens die is veranderd. Tot nu toe gebruikt zonder als grondstof te worden beschouwd, is het veranderd in een risicovol materiaal dat aanzienlijke gevolgen kan hebben, zowel voor de voor de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn onderaannemers als, uiteraard, voor de burger. Als gevolg daarvan werden de ondernemingen geconfronteerd met nieuwe problemen, en met name met de vraag hoe zij hun activiteiten en klantenrelaties in stand kunnen houden, rekening houdend met de nieuwe status van persoonsgegevens en zich bewust van de mogelijke gevolgen voor hun klanten.

Om ondernemingen en burgers de middelen te geven om hun relatie op harmonieuze wijze en overeenkomstig de beginselen van de verordening voort te zetten, moest het antwoord in de technologie worden gezocht. Dit is een zegen voor een software-uitgever, voor wie de vrijheid van de burger altijd al de kern van de strategie is geweest.

Als ethiek niet altijd centraal heeft gestaan, zal het nu een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsstrategie moeten worden. De AVG zal moeten beschouwd worden als een kans om weer dichter bij de burger te komen, maar eveneens als een reële kans om zich op een bepaalde markt te onderscheiden. Bedrijven die kunnen certificeren dat zij de AVG naleven, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van een speler die dat niet is, en zelfs vandaag de dag zijn er nog maar weinig die zich echt aan de regels houden.

Van idee tot technologie

Met de steun van advocatenkantoor Lexing Alain Bensoussan, gespecialiseerd in digitaal recht en geavanceerde technologieën en na een raadpleging van de Franse Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), stelde Black Tiger zich een eenvoudige vraag: "hoe implementeer je de 99 wetsartikelen van de AVG in een technologisch platform? ". Waar veel marktspelers hebben gekozen voor een uitsluitend juridisch antwoord, is Black Tiger er als technologiebedrijf in geslaagd om het informatiesysteem te positioneren als het koninginnenstuk van de conformiteit. Daartoe heeft de software-uitgever een technische methode ontwikkeld, "GDPR as Code" (AVG als code) genaamd. Deze garandeert een volledige naleving van de verordening door de nadruk te leggen op de fundamentele beginselen en rechten die in de wet zijn neergelegd. En in het bijzonder op het beheer van de risico's voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen. Momenteel biedt Black Tiger zijn klanten de mogelijkheid om risico's met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens te meten en hierop te anticiperen via een complete AVG-nalevingsmethode die rechtstreeks is ingebed in hun operationele oplossing. Deze prestaties weerspiegelen de visie van de onderneming, die is opgebouwd rond drie onlosmakelijk met elkaar verbonden waarden: ethiek, transparantie en innovatie.

Een veelbelovende toekomst

De overname van Bisnode Belgium, de huidige leider in data-driven marketing en datakwaliteit op de Belgische markt, zal Black Tiger in staat stellen zich direct te vestigen in het land van Paul-Henri Spaak met als doel een Europese leider te worden in expertise op het gebied van ethisch gebruik van persoonsgegevens e en naleving van de AVG. Het is met deze ambitie dat Bisnode Belgium zijn transformatie naar Black Tiger Belgium zal beginnen en zal profiteren van de nieuwste technologische ontwikkelingen en de eigen AVG-expertise van Black Tiger. In die zin hoopt het bedrijf, dat zich nu Europees noemt, zijn Belgische partners snel dezelfde ethische en compliance-normen te kunnen bieden die altijd al de wet waren binnen het bedrijf en zo de belangen van de Belgische en Europese burgers te blijven dienen.

"Ik ben erg blij Bisnode Belgium te mogen verwelkomen in de Black Tiger-familie, omdat ik ervan overtuigd ben dat de bundeling van onze krachten en expertise een grote stap voorwaarts zal betekenen in de groei van beide bedrijven. Wij hebben een zeer duidelijke visie op persoonsgegevens en de belangrijke rol van de AVG en zullen de ontwikkeling van ons platform en ons dienstenaanbod kunnen versnellen. Onze klanten zullen in dit nieuwe datatijdperk op ons kunnen rekenen. "Anne-Tania DESMETTRE - CEO Black Tiger bij de aankondiging van de overname van Bisnode Belgium