+32 2 555 94 44 info@blacktigerbelgium.tech

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Black Tiger Belgium de persoonsgegevens van haar gebruikers verzamelt en gebruikt. Black Tiger Belgium verbindt zich ertoe de privacy van haar gebruikers te respecteren en hun persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Black Tiger Belgium verzamelt persoonsgegevens van haar gebruikers in de volgende gevallen:

  • Wanneer de gebruiker zich inschrijft voor onze nieuwsbrief: Black Tiger Belgium verzamelt de persoonsgegevens van de gebruiker zoals zijn naam en e-mailadres om hem marketingcommunicatie en informatie over onze producten en diensten toe te sturen. We verzamelen deze gegevens alleen als de gebruiker ons hiertoe toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.
  • Wanneer de gebruiker een contactformulier invult: Black Tiger Belgium verzamelt de persoonsgegevens van de gebruiker zoals zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer om te kunnen antwoorden op zijn verzoek. We verzamelen deze gegevens alleen als de gebruiker ons hiervoor toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken.
  • Wanneer de gebruiker onze website bezoekt: Black Tiger Belgium kan informatie verzamelen over het gebruik van de website door de gebruiker, zoals de bezochte pagina’s en interacties met de website. Deze informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en wordt niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens.

 

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

In overeenstemming met de huidige wetgeving hebben gebruikers het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dpo@blacktiger.tech

Afmelden voor de nieuwsbrief

In elke nieuwsbrief die naar ontvangers wordt verzonden, geven we ontvangers de mogelijkheid om zich eenvoudig af te melden door een afmeldlink op te nemen onderaan elke e-mail. De gebruiker kan ook vragen om te worden uitgeschreven door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@blacktiger.tech

Cookies

Black Tiger Belgium gebruikt cookies op haar website om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die het mogelijk maken om de interacties van de gebruiker met de website te volgen. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van hun webbrowser te configureren. Dit kan echter leiden tot een verslechtering van de gebruikerservaring.

Sociale netwerken

Sommige van uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, bijvoorbeeld wanneer u interactie hebt met onze account op deze sociale netwerken. We nodigen gebruikers uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen.

 

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de verzamelde persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten. Bewaartermijnen variëren afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten. In het kader van een sollicitatie worden uw cv en de gegevens die u tijdens het rekruteringsproces verstrekt, bewaard tot 2 jaar na uw laatste contact met Black Tiger Belgium, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan de toepasselijke bewaartermijn en dat ze worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze termijn is bereikt. Langer bewaren is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiligingsmaatregelen

Black Tiger implementeert en onderhoudt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Rechten van betrokkenen

In overeenstemming met de huidige regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie en port van uw gegevens. U kunt ook verzoeken om beperking of verwijdering van uw gegevens en u kunt zelfs bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Black Tiger. U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoek te richten aan de Data Protection Officer (DPO) of door hem een vraag te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder door : Per post naar Black Tiger Belgium – Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht, België, met vermelding van “Persoonsgegevens” in de onderwerpregel Per e-mail naar dpo@blacktiger.tech U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de APD-GBA als toezichthoudende autoriteit. Als een of meer bepalingen van dit beleid ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet of een andere wetgevende tekst of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en reikwijdte behouden.