Second en Third Party Data, onmisbare aanvulling op eigen data

Data worden doorgaans ingedeeld in Zero, First, Second en Third party data. Vaak gebruikte termen in relatie tot de marktevoluties gedreven door zowel privacy wetgeving als wijzigingen in de houding van consumenten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Zero en First Party Data wint duidelijk aan belang, maar soms is je eigen data niet voldoende om je bedrijfs- of marketingdoelstellingen efficiënt te bereiken. En dan kan je een beroep doen op Second of Third Party Data.

Maar wat zit er precies achter deze data concepten en hoe kan je ze in je belang aanwenden?

Second Party Data – waarde creëren via partnerdata

Niet-concurrenten in een bepaalde bedrijfstak, of bedrijven die zich richten op klanten met vergelijkbare kenmerken, kunnen samenwerken om inzichten en marketingopportuniteiten te creëren. Zij kunnen informatie uitwisselen, of de ene partij kan zijn digitale gegevens aan de andere ter beschikking stellen voor gebruik in een digitale strategie.


Het delen van data met/van een partner kent heel wat gebruiksmogelijkheden:

  • lead generation
  • onboarding
  • creatie van een data ecosysteem
  • verrijking en profilering als extra voeding voor bijvoorbeeld AI-gedreven personalisatie

Je kan een neutrale partij vragen om de beide datasets bijeen te brengen ( ‘hashed’ (pseudoniem), volledig anoniem of ‘clear’ (leesbare PII data). Wanneer de overlap tussen je datasets eenmaal gekend is, kan die neutrale partij voor jou analyse, inzichten en data activatie uitwerken in functie van de afspraken die je met je partner wil maken, telkens met aandacht voor de GDPR context.  

Third Party data – ‘data market places’ als ondersteuning voor lead generation

De mogelijkheden van Third Party Data zijn met de komst van AVG/GDPR beperkter geworden. Data brokers (die contactgegevens en verrijkingen aanbieden) worden vervangen door ‘data market places’. Zij leveren kwalitatieve data, snel en transparant, met controleerbare bescherming van de privacy van de consument.

Op die manier zullen bedrijven nog steeds hun data kunnen verrijken (met socio-demografische, geografische of gedragsdata), op basis van specifieke datasets, om klanten beter te begrijpen en gepersonaliseerd te targeten.

Third Party data referentiebestanden voor datakwaliteit

In het kader van datakwaliteit spelen Third Party Data referentiebestanden nog steeds een grote rol, als onmisbare ondersteuning van data standaardisatie, matching, validatie,  identificatie en de creatie van een "single customer view". Meer weten

Meer weten over het inzetten van Second en Third Party Data?

Bezoek onze pagina DataXchange of contacteer ons