De AVG module

Een AVG module die waakt over uw volledige conformiteit

Voor AVG conformiteit, "by design & by default".

De vraag die we onszelf stelden was:

” Hoe kunnen we de 99 wetsartikelen van de AVG in een operationeel platform implementeren? “

Een dergelijke complexiteit vraagt een duidelijke methode van naleving. Daarom heeft Black Tiger Belgium de AVG module bedacht en ontwikkeld, een technische AVG module, die is gebaseerd op risicobeheersing. Hierdoor kunnen wij onze klanten helpen bij:

 • Conformiteit als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens
 • De instandhouding van hun commerciële activiteiten van prospectie en klantenbinding
 • De opbouw van goed gekwalificeerde prospect- en klantenrelaties
 • De risicobeheersing bij verwerking van persoonsgegevens, via een impactanalysescore
 • De implementatie van een gebruikers-interface voor de DPO, bewijs van conformiteit in geval van controle

Volledige naleving van de AVG direct ingebed in een operationele oplossing

Uitoefening van de rechten van de betrokkenen

 • Beheer van de uitoefening van de rechten van de betrokkenen. Automatisering van de aanvraagprocedure
 • Naleving van de toepassingen
 • Beheer van toestemming. Bewijs van toestemming en analytische rapportering
 • Beheer van voorkeuren
 • Historiek van de acties

AVG risicobeheersing

 • Automatisering van de risicobeoordeling van de AVG via een score. Real time impactanalyse per individu, ingebed in de verwerkingen
 • Register van alle verwerkingen
 • Impactanalyse

Bewaringstermijn

 • Beschrijving van de berekening van de bewaringstermijn
 • Purging-algoritme, configureerbaar per klant en sector
 • Anonimiseringsproces

Beheer van de verwerkers

 • Beschrijving van de procedure voor de aanwerving van een nieuwe verwerker
 • Proces van toezicht op verwerkers
 • Voor elke verwerker. Monitoring van contracten en AVG-wijzigingen | Wettelijke garanties en veiligheidsmaatregelen | Vragenlijst voor directe toegang | Historiek van gegevensinbreuken

Beveiliging

 • Beveiligingsmaatregelen om risico's te beperken | Algemene gegevensmaatregelen | Algemene systeembeveiligingsmaatregelen | Organisatorische maatregelen
 • Beheer van incidenten en inbreuken | Beschrijving van het proces voor het behandelen van incidenten. | Formulier voor kennisgeving aan de DPA

Aan de slag!

Ontdek ons Master Customer Data Platform en de AVG module!