Operationele performantie geeft je fondsenwerving team vleugels!

Het beheren van donatiegegevens brengt een aantal operationele uitdagingen met zich mee. Naast de functies die je van een data platform mag verwachten, zoals het creëren van een eenduidig donateurbeeld, het verschaffen van inzichten en het opzetten van fondsenwervingscampagnes, is er ook de praktische kant van de zaak om bankoverschrijvingen, online donatieflows, mandaten, domiciliëringen, fiscale attesten, enz...  te beheren en ervoor te zorgen dat de schenkersdienst over handige tools beschikt om alle vragen en wensen van een donateur snel te begrijpen en te vervullen.

"Operationele uitdagingen op het gebied van fondsenwerving worden vaak als vanzelfsprekend beschouwd of simpelweg onderschat, maar de ervaring leert dat een fondsenwervingsteam zijn doelstellingen alleen kan halen als... het team tijd heeft om zich te concentreren op het werven van fondsen."

Al meer dan 30 jaar ondersteunen wij Belgische liefdadigheidsinstellingen bij het beheren van hun donateurgegevens: voor hun marketingbehoeften en ook voor hun meer operationele behoeften. Die laatste worden vaak als vanzelfsprekend beschouwd of gewoonweg onderschat, maar de ervaring leert dat een fondsenwervingsteam zijn doelstellingen alleen kan halen als... het team tijd heeft om zich te concentreren op fondsenwerving. Te vaak moeten teamleden te veel tijd besteden aan het uploaden van gegevens, het controleren of corrigeren van bank- of onlinedonaties, of simpelweg aan opzoekwerk om de juiste informatie te vinden om de vraag van een donateur te beantwoorden. 

Bovendien zijn de normen voor deze operationele behoeften zeer hoog. Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken:

  • je fiscaal attest moet correct zijn, akkoord?
  • het koppelen van donaties aan de juiste campagne is de eerste stap om conversie correct te meten
  • herkenning van recurrente donatiepatronen is de sleutel tot het nemen van de juiste segmentatiebeslissingen
  • eenvoudige gegevensinvoer of bijwerking van individuele gegevens maakt het verschil voor wie donateurs te woord staat  
  • betalingsdomiciliëringen moeten perfect beheerd worden  
  • een automatisatiegraad van 99% van de giften is een benchmark waar we trots op zijn

Wij ondersteunen onze klanten met een toegewijd technisch ondersteuningsteam, dat dagelijks service en ondersteuning biedt bovenop de eindgebruikerstools die zijn ontworpen om het fondsenwervingsteam te helpen bij hun dagelijkse taken.

Door de operationale kant van het verhaal lichter te maken, geven wij fondsenwervers vleugels. En die kunnen ze gebruiken, want ze hebben een geweldige job te doen!

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten? Lees ook : hoe data management het verschil maakt voor een fondsenwerver