Black Tiger Belgium in het tijdschrift IT Solutions!

De Master CDP: een customer dataplatform als een blokkendoos

Data zijn de levensader voor bedrijven van vandaag. Door het activeren van klantengegevens kunnen bedrijven betere klantenervaringen aanbieden, strategische knopen doorhakken en aan targeted marketing doen. Geen wonder dat het aantal CDP’s - Customer Data Platforms - in stijgende lijn gaat. “De Master CDP, een een- gemaakt platform voor alle data-uitdagingen, gaat nog een stap verder”, vertelt An Louwagie van Black Tiger Belgium.

De waarde van data kan moeilijk overschat worden. Met de opslag van demografische en gedragsdata zitten bedrijven op een goudmijn. Ze vinden er inzichten waaruit ze een gepersonaliseerde klantenservice kun- nen puren én strategische voordelen beko- men ten opzichte van andere bedrijven. Momenteel kent het data-ecosysteem veel turbulentie, met hindernissen die de toe- gang tot de klant bemoeilijken: enerzijds de algemene vordering gegevensbescherming (AVG), anderzijds de consument die gevoe- liger is geworden voor zijn databeheer. Ten derde vallen binnen afzienbare tijd de ‘third party cookies’ weg. Het antwoord daarop is simpel: zelf data verzamelen. Zoals ‘zero party data’ - de gegevens die de klant vrij- willig communiceert - en ‘first party data’, zoals surf-, klik- en aankoopdata.

”De Master CDP is een eengemaakt platform dat verschillende tools naadloos samenbrengt en je data-activatie naar een hoger niveau tilt.”

AN LOUWAGIE - MARKETING LEAD BLACK TIGER BELGIUM

Data structureren en samenbrengen

Maar data zijn vrij nutteloos wanneer je ze niet ontsluit. En hier komt de CDP op de proppen. Het verzamelen van data vanuit verschillende touchpoints moet op een gege- ven moment wel resulteren in het structure- ren en samenbrengen van die gegevens op een platform. Daar leg je immers de puzzel- stukken voor elk individueel klantenprofiel. CDP’s vormen met andere woorden de sleutel tot het begrijpen en activeren van de klant.

Master CDP: data-activatie naar  een hoger niveau tillen

“We gaan niet om het even welke data activeren, maar vooral de juiste: een ‘single customer view’ kan enkel ontstaan door correcte gegevens correct te linken. Binnen het platform hebben we daarom een native datakwaliteitsmodule ingeschreven, waar- door bedrijven diepgaand op datakwaliteit kunnen inzetten. Daarnaast betekent meer gegevens activeren ook een potentieel hoger risico op non-conformiteit. Een risico dat geen enkele organisatie kan lopen. Daarom is er de AVG-module, die de 99 regels van de AVG toepast. Het platform berekent een unieke AVG-score, die in realtime het risico per individu aangeeft, gebaseerd  op  de bron van de data en het gebruik in campag- nes. De Master CDP is dus een eengemaakt platform dat verschillende tools naadloos samenbrengt:  een  blokkendoos  waarmee je je datahuis als een open ecosysteem snel opbouwt én grote datavolumes in realtime beheert en activeert.”

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het Master CDP