AVG OPLOSSING

Voor AVG conformiteit, "by design & by default".

Een AVG als code module die volledige conformiteit garandeert

De vraag die we onszelf stelden was:

" Hoe kunnen we de 99 wetsartikelen van de AVG in een operationeel platform implementeren? "

Een dergelijke complexiteit vereist een tastbare methode van naleving. Daarom heeft Black Tiger de AVG Box bedacht en ontwikkeld, een technische ‘AVG as Code’-module, die is gebaseerd op risicobeheersing. Hierdoor kunnen wij onze klanten het volgende garanderen:

 • Conformiteit als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens
 • De instandhouding van hun commerciële activiteiten van prospectie en klantenbinding
 • De opbouw van goed gekwalificeerde prospect- en klantenrelaties
 • De beheersing van het risico van misbruik van persoonsgegevens, via een impactanalysescore
 • De installatie van een proefinterface voor de DPO, bewijs van conformiteit in geval van controle

De AVG Box is gebaseerd op de fundamentele beginselen en rechten die bij de wet zijn vastgesteld, met name de beheersing van risico's voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen:

RGPD BOX

BedrijvenPersonen
BeveiligingToestemmingsbeheer
OpslagPersoonlijke rechten
VerwerkingBewaartemijn

BEWIJS VAN CONFORMITEIT

Black Tiger biedt haar klanten de mogelijkheid om hun risico's met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens te meten en hierop te anticiperen, zodat zij alle zakelijke beslissingen met volledige kennis van zaken kunnen nemen.

Stroomopwaarts wordt de waarheidsgetrouwheid van de gegevens gegarandeerd door machine learning algoritmen om gegevens van individuen te normaliseren,  te ontdubbelen en te consolideren, om de bewaartijd te maximaliseren. Voldoen aan het Recht van het individu, cruciaal onderwerp van de AVG, is dan slechts een formaliteit.

"Burgers maken zich terecht zorgen over de manier waarop hun informatie door bedrijven wordt opgeslagen en verwerkt. Wij pleiten al sinds 2014 voor Ethic Data, omdat softwarebedrijven zich nu bewust moeten worden van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van gegevens en daar rekening mee moeten houden. Technologie moet in de eerste plaats ten dienste van de burger blijven staan. "

Anne-Tania Desmettre

CEO

AVG as code - wat is het?
De 8 meest bestrafte niet-nalevingen

Volledige naleving van de AVG direct ingebed in een operationele oplossing

Uitoefening van persoonlijke rechten :
 • Beheer van de uitoefening van individuele rechten
  • Automatisering van de aanvraagprocedure
 • Naleving van de toepassingen
  • Analytics en instemming
 • Toestemmingsbeheer
  • Bewijs van instemming en analytische rapportage
 • Beheer van voorkeuren
 • Historisering van de acties
AVG risicobeheersing :
 • Automatisering van de risicobeoordeling van de AVG via de 2i-score
  • Real time impactanalyse per individu, ingebed in de verwerkingen
 • Referentiebestand van alle verwerkingen
 • Impactanalyse
 • Persoonsgegevens in kaart brengen, inclusief AVG-kwalificaties
Bewaringstermijn
 • Beschrijving van de berekening van de bewaringstermijn
 • Purging-algoritme, configureerbaar per klant en sector
 • Anonimiseringsproces
Beheer van onderaannemers
 • Beschrijving van de procedure voor de aanwerving van een nieuwe onderaannemer
 • Proces van toezicht op onderaannemers
 • Voor elke onderaannemer
  • Monitoring van contracten en AVG-wijzigingen | Wettelijke garanties en veiligheidsmaatregelen | Vragenlijst voor directe toegang | Historiek van gegevensinbreuken
Beveiliging (PIA 2018-methode)
 • Beveiligingsmaatregelen om risico's te beperken
  • Algemene gegevensmaatregelen | Algemene systeembeveiligingsmaatregelen | Organisatorische maatregelen
 • Geschiedenis van de AVG audits
 • Beheer van incidenten en inbreuken
  • Beschrijving van het behandelingsproces | Formulier voor kennisgeving aan de CNIL| Geschiedenis van de behandeling van het incident
Sensibilisering rond de AVG
 • Algemene presentatie van de verordening
 • MOOC van de CNIL in  Frankrijk